İletişim
Türkçe English

Topraklama Ölçümü

...
Topraklama Ölçümü
Topraklama Ölçümü

Topraklama sistemi, elektrik enerjisi ile çalışan ekipmanlarda olası bir elektrik kaçağına karşı ekipman ve can güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan bir güvenlik uygulamasıdır. Meydana gelebilecek elektrik kaçağına karşı sistemde yapılan bu işlem; hem ekipmanların hem de çalışanların can güvenliğini sağlayan vazgeçilmez bir sistemdir. Konutlarda ve tesislerde topraklama tesisatı bulunması gereklidir.

Topraklama ölçümü; Elektrik Tesisi ve Topraklama Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve diğer yönetmelikler çerçevesinde yapılmaktadır.

Bu ölçümler sabit tesisler için yılda bir kez, yer değiştiren makine ve ekipmanlar için ise altı ayda SMM belgesi olan yetkili Elektrik veya Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılması gerekmektedir.

 


Topraklama Çeşitleri Nelerdir?

Tesislerde uygulanacak olan topraklama tesisatı amaçlarına göre 4 şekilde sınıflandırılabilir.

 • Koruma Topraklaması: Herhangi bir elektrik arızasında insanları ve diğer canlıların temasında dokunma gerilimine karşı korumak için yapılan bir uygulamadır. Ekipmanların gerilim altında olmayan kısımlarının iletkenle toprağa bağlanması ile olası kaçak durumunda insan sağlığı için zarar verecek olan akımın iletken üzerinden toprağa iletilmesi olarak tanımlayabileceğimiz bu yöntem ile dokunma yolu ile elektriği insana iletme tehlikesi olan dış metal yüzeyler koruma altına alınmış olur. Motor gövdeleri, yürüyen merdiven yüzeyleri, panel saçları vb gibi yerlerde yapılan topraklamalar koruma topraklaması amacıyla yapılır.

 • İşletme Topraklaması: Şebekede bulunan elektrik devrelerini oluşabilecek yüksek gerilimlere karşı koruma amaçlı yapılan uygulamadır. Sistemin amacı alçak gerilim şebekelerinde sistem ile toprak arasındaki gerilimin belirli bir değerin üstüne çıkmasını engellemektir.

 • Fonksiyon Topraklaması: İşletmenin talep etmiş olduğu belli bir amaca yönelik olan yapılan uygulamadır.

 • Yıldırım Koruma Topraklaması: Binaları ve elektrik tesisleri yıldırıma karşı koruma amaçlı olarak yapılan bir uygulamadır. Yıldırım düşmesi durumunda işletmenin enerji altındaki iletkenlerine atlamaları önlemek ve yıldırım kaynaklı oluşan yüksek darbe akımını toprağa yönlendirmektir. Bu uygulamadaki amaç oluşan çok yüksek darbe akım değerinin sınırlandırılması ve sisteme zarar vermesini engellemektir. Elektrik sistemlerinde paratoner, parafudr gibi üniteler yıldırım düşmesi kaynaklı darbe geriliminin sisteme zarar vermesini engeller. Yıldırımdan koruma uygulama şekline göre 4 şekilde sınıflandırılır.


Topraklama Tipleri Nelerdir?

Çalışan personelin sağlığı ve elektrik tesisat ekipmanlarını korumak için yapılan topraklama tesisatı uygulama şekline göre farklılık göstermektedir. Uygulanacak olan sistemin işletme yaşam senaryosuna ve kullanım amacına göre seçilmesi gerekmektedir.

Ülkemizdeki ve uluslararası topraklama yönetmeliklerinde alçak gerilim sistemleri 3 şekilde sınıflandırılır. Bunlar TN, TT ve IT’dir.

 • T:Terra(Toprak)

 • I: Isolation (İzolasyon)

 • N: Nötr

 • C: Combine(Birleşik)

 • S: Seperate (Bazı sistemlerde 3. harf olarak kullanılmaktadır.)

Sınıflandırmada kullanılan harflerin barındırdığı anlamlar şu şekildedir:

1.Harf İçin:

Güç sistemin toprağa bağlanmasını.yani trafo sisteminin yapısını ve topraklama şeklini anlatır.

T: Uygulamada noktanın toprağa doğrudan bağlanmasıdır. Diğer deyişle şebekenin bir noktasının (yıldız noktası gibi) topraklanmasıdır.

I: Gerilim altındaki bütün noktaların topraktan ayrılması veya bir empedans üzerinden toprağa bağlanmasıdır. Başka bir ifadeyle; aktif ekipmanların hepsi toprağa karşı yalıtılmış veya şebekedeki bir nokta bir empedans üzerinden toprağa bağlanmıştır.

2.Harf İçin:

Elektrik tesisatında açıkta bulunan iletkenlerin toprağa bağlanma şeklini anlatır. Daha açık bir ifadeyle ekipmanın iletken kısmının toprağa karşı durumunu anlatır.

T: Sistemdeki herhangi bir noktanın topraklamasından bağımsız olarak, uygulama yapılması gereken yerin elektriksel olarak doğrudan topraklanmasıdır.

N: Topraklancak olan açıktaki iletken bölümün elektrik sisteminin topraklanmış noktasına direkt olarak bağlanmasıdır. Alçak gerilim sistemlerinde sistemin topraklanmış noktası,normal olarak nötr noktasına bağlanmasıdır.

Bazı sistemlerde bulunan 3.Harf:

S: Nötr veya topraklanmış iletkenden ayrı bir iletken ile koruma fonksiyonunu ifade eder.

C: Toprak ve nötr sistemin tek iletken üzerinden birleştirilmesidir.(PEN iletkeni)

TN Şebeke

En yaygın olarak kullanılan sistemdir. Bu sistemde direkt olarak topraklanmış bir nokta vardır. Elektrik sisteminde açıkta bulunan iletken kısımlar bu noktaya bağlanır. Bu yapılan işlem İşletme Topraklamasıdır. TN tipi sistemi uygulama şekline göre TN-C, TN-S ve TN-C-S olarak üç farklı metodu vardır.


TT Şebeke


Elektrik şebeke sistemlerinde topraklama noktasının direkt bağlandığı ve iletken yüzeylerin şebeke topraklama sisteminden ayrı olarak topraklama elektroduna bağlı olduğu sistemdir. Güç sisteminde bulunan trafo yıldız noktasının topraklanması işletme topraklaması iken; tesise ait iletken kısımların işletme topraklamasından ayrı olarak topraklanması da koruma topraklamasıdır.


IT Şebeke


Bu uygulamada, trafo sisteminin yıldız noktası topraktan izole edilmiş veya bu nokta empedans değeri çok yüksek olan bir devre elemanı üzerinden yapılır. Sistemdeki ekipmanlar ayrı olarak topraklanır. Bu uygulamada sistemde meydana gelen ilk faz toprak hatası, sisteme bağlı ekipmanları etkilemez.

Toprak Direncini Etkileyen Faktörler Nelerdir?


Toprak direnci kenarı 1 metre olan bir küpün direncini belirtmektedir. Toprak direnci çevre faktörlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

 • Bitkisel yapılar ve elektrikli tesisler. Değişiklikler için farklı topraklama elektrotlarına ihtiyaç olabilir.
 • Tesislerde bulunan elektriksel gürültüye neden olabilecek ekipmanlar, gürültü kaynağı olması nedeniyle ölçümde yanlışlıklara neden verebilir.
 • Metalik olmayan boru veya kanalların bulunması.
 • Toprağın nemli veya kuru olması.

Topraklama Dirençlerinin Ölçümü Nasıl Yapılır?

Toprağın elektrik akımını iletirken göstermiş olduğu tepkidir. Toprak iletkenlik olarak düşük olmasına rağmen; alan büyükse direnç değeri düşük olup iyi bir iletken haline gelebilir.

Toprak direnci genel olarak 2 kazıklı (3 problu) şekilde ölçüm yapılır. İki elektrot araları yaklaşık olarak 5 metre olacak şekilde toprağa derinlemesine çakılır. Ölçüm yapılacak bölgede (elektrotların çakıldığı bölgede) toprağın nemli olması toprak direncinin düşürülmesinde yardımcı olur.

Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

Elektrik tesisi topraklama yönetmeliği, elektrik iç tesisleri yönetmeliği kapsamında konusunda yapılan ölçümler, Elektrik Mühendisleri odası tarafından verilmiş olan SMM belgesine ve kalibrasyonu yapılmış topraklama ölçüm cihazına sahip uzman ve yetkin Elektrik veya Elektrik Elektronik mühendisleri tarafından yapılmalıdır.

 • Ölçümler alanında uzman ve yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
 • Topraklama ölçümünde cihazın kalibrasyonun yapılış olması gerekmektedir.
 • Ölçüm yapılan yer endüstriyel tesis ise topraklama sistemi araştırılmalı ve hangi tip olduğu tespit edilmelidir.
 • Eğer TN tip topraklama sistemi varsa çevrim empedansı koruma iletkenleri projesinden kontrol edilmelidir.
 • TN sistemde koruma iletkeninin trafo çıkışı nötr barasına bağlı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Toprak özgül direncinin ölçülmesi gerekmektedir.
 • Topraklama direncinin ölçülmesi gereklidir.


Hangi Aralıklarla Topraklama Ölçümü Yaptırmalıyım?

 • Elektrik üretim, iletim, dağıtım merkezlerinde iki yılda bir kez
 • Enerji nakil ve hatlarında beş yılda bir kez
 • Endüstriyel sanayi merkezleri ve iş merkezlerinde yılda bir kez
 • Patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışan işyerlerinde yılda bir kez
 • Sabit olan işletme ekipmanları yılda bir kez
 • Sabit olmayan işletme ekipmanları için altı ayda bir kez olmak üzere ölçüm yapılması gerekmektedir.
İletişim Formu