İletişim
Türkçe English

Denovo Farm

İnsanoğlunun doğaya olan tutumundan dolayı doğa hızlı bir şekilde kirlenmekte ve iklim şartlarında değişiklikler meydana gelmektedir. Buna günümüzde küresel ısınma olarak tanımlıyoruz ve yerkürede beklenmeyen ve sıra dışı olayların sayısı git gide artmaktadır. Yer kürenin bir kısmı seller, su taşkınları ve fırtınalar ile uğraşırken; bir kısmı ise kuraklık ile boğuşmaktadır.

Dünya’nın artan hızlı nüfusu ile birlikte kullanılabilir kaynaklar azalmaktadır. Bundan dolayı temiz toprak, temiz su, temiz hava kaynaklarının önemi daha da artmaktadır. Dünyadaki bu kaynakları daha verimli kullanarak daha fazla insanın imkanına sunmak en öncelikli vazifemiz olmalıdır.

Bu kapsamda Yeşil Grup enerji olarak azalan su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması; kullanılan atık suların en verimli şekilde kullanıma kazandırılması için çalışmaktayız. Tarımda sulama verimini arttırmak için Denovo Farm ile verimliliği arttırıyor; BioGuy ile kullanılmış atık suları temizliyor ve BioSea ile kirlenmiş toprakları temizliyoruz.


Denovo Farm Nedir?


Dünyada artan nüfus ile birlikte temiz su kaynaklarının azalması tasarrufu ve verimli kumlanmayı zorunluluk haline getirmiştir. Bu kapsamda en önemli konu yer altı kaynaklarını temiz tutmak ve seviyelerini koruyabilmektir.
Yeşil Grup Enerji olarak temiz suya en çok ihtiyaç olan sektörlerin başında tarımı görmekteyiz. İnsan oğlunun içilebilir sudan sonra en çok ihtiyacı olan şey sağlıklı gıda olduğunu biliyoruz. Sağlıklı gıdaların yetiştirilebilmesi için ise yine öncelikli konu kullanılabilir temiz sudur.

Denovo Farm farklılık taşıyan fiziksel özelliklerdeki toprak yapısında, toprağın su alma hızını arttıran ve bitkiyi su ile buluşturan NANO bir üründür. Bu özelliğinden dolayı her çeşit toprağın yapısına uygundur.

 


Kapilerite Nedir?


Bir yağış veya sulamadan sonra toprak doygun hale gelerek bütün boşlukları su ile dolar. Bir müddet sonra büyük boşluklardaki su derinlere süzülür ve yerine hava girer. Kapiler boşluklardaki su ise kapiler kuvvetler tarafından tutulur. Bitkiler ise kapiler boşluklardaki suyu kullanır.

Sulama ile varılmak istenen nokta kapiler boşlukların su ile dolmasını sağlamaktır.


Neden Denovo Farm?


Denovo Farm suyun kapileritesini düşürür.

Nano teknolojik bir üründür.

Bir su damlacığı 1 birim alanı ıslatırken DENOVO FARM ile bu 15 birim olur.

Damla sulamada ve yağmurlama sulamada suyun toprak yüzeyinde kalması ve geniş alana yayılması suyun buharlaşarak kaybına neden olur. DENOVO FARM suyun kapileritesini azaltıp suyun çok hızlı bir şekilde toprak tarafından emilimini sağlayacaktır. Suyun buharlaşarak kaybını önleyecektir.

Damla sulamada bitkinin etrafında genişçe bir alan da su birikimi ve ıslanma görülmektedir.

Bu suyun bir kısmı buharlaşacak bir kısmı bitkinin kök yapısına ulaşmadan sadece toprak tarafından emilerek boşa harcanacaktır.

Suyun buharlaşarak kaybına engel olan ve sulama suyunu bitki köküne ulaştıran ve bunu yaparken suyun kapileritesini azaltan NANO teknolojik DENOVO FARM ile daha az SU… daha yüksek VERİM..

İletişim Formu