İletişim
Türkçe English

Oda Sterilizasyon Cihazı

...
Oda Sterilizasyon Cihazı
Oda Sterilizasyon Cihazı

Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte insanların yaşam tarzları da değişmektedir. Son yıllarda artan nüfus sayılarının yanı sıra değişen hayat şartlarımız ile şehirlerde metre kareye düşen insan yoğunluğu çok hızlı artmıştır.

İş imkanlarının çok olması ve yaşam standartlarının değişmesi ile beraber insan yoğunluğu artan şehirlerde yoğunluk getirmiş olduğu sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bu anlamda en büyük sorunlardan birisi de havanın kalitesi olmuştur. Artan nüfusla beraber endüstriyel üretimin yoğunlaşması sonrasında hava kalitesinde ciddi düşüşler gözlemlenmektedir.

Şehir hayatında yaşayan insan yoğunluğunun artması ile beraber salgın riskleri artmış; temizlik ve hijyen kuralları hayatımızda en önemli konu haline gelmiştir. Salgın hastalıklarının en çok bulaşma şekli ise hava yolu ile olup yapılan araştırmalar sonucunda virüslerin havada uzun süre asılı halde kaldığı tespit edilmiştir.

Korona virüs Çin’in Wuhan eyaletinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi süreci başlatmış ve korona virüsün hayatımıza girmesi ile birlikte hava kalitesinin ve temizliğinin önemi daha da iyi anlaşılmıştır. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda virüsün 3-4 saat civarında asılı kalabildiği ve en büyük bulaş riskinin insan konuşması, hapşırması ve öksürmesi sırasında ağızdan çıkan mikro damlacıklar ile oluştuğunu göstermiştir.

İşletmeler çalışanlarının ve misafirlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yüzey sterilizasyonları yapmakta ve bu yapılan uygulamalar (kullanılan ürünün özelliklerine göre) yüzeylerde 2 haftadan 8 haftaya kadar koruma sağlamaktadır. Fakat bu uygulamalar bulaş riskinin en çok olduğu hava sterilizasyonu ile ilgili olarak herhangi bir önlem içermemektedir.

Yeşil Grup enerji olarak işletmelerde oluşabilecek bu risklerin önüne geçmek için insan hareketliliğinin çok olduğu yerlerde UV hava dezenfeksiyon sistemlerini geliştirerek yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ortamlar için geliştirmiş olduğumuz AEREM 19 UVC hava dezenfeksiyon sistemi ile hareketliliğinin çok olduğu ortamlarda hava dezenfeksiyonuna yardımcı olurken; bulaş riskinin en çok olduğu asansörler için geliştirmiş olduğumuz AEREM 19 PRO ile dünyada bir ilke imza atarak hem hava hem de yüzey sterilizasyonunu birlikte yapmaktayız.

AEREM 19 UVC ortam dezenfeksiyon cihazını tasarlarken kazanmış olduğumuz tecrübe ve birikim ile bulaş riskinin en çok olduğu asansörlerde kullanılmak üzere AEREM 19 PRO cihazını geliştirmekten mutluluk duyarız. Yapısı ve çalışma şekli ile dünyada başka örneği bulunmayan AEREM 19 PRO cihazı hem havayı hem de asansör kabin içini dezenfekte ederek asansörlerdeki bulaş riskini en aza indirmektedir.

 

 

Ortam Dezenfeksiyonunda UV Sterilizasyon Cihazı

İşletmeler salgın riskinin önüne geçebilmek için sterilizasyon işlemi yaparken bu uygulamalar sadece yüzeylerde koruma sağlayabilmektedir. Fakat salgın hastalıklarda en çok bulaş riskinin hava yolu ile olacağı yapılan araştırmalarla kanıtlanmış olup yüzeylerde kimyasal kullanılarak yapılan uygulamaların bu riski önlemek gibi bir yetkinliği bulunmamaktadır.

Bu kapsamda en önemli konu hava sterilizasyonu olup bununla ilgili olarak işletmelerin gerekli koruyucu ekipmanları kullanması bulaş riskini azaltmada önemli bir faktör olacaktır.

Hava sterilizasyonu için değişik uygulamalar olup bunların içinde en verimlisi ise UV ışınlardır. UV sistemler patolojik mikroorganizmalar üzerinde en etkili yöntem olup; doğru kullanımda diğer kimyasal ürünler gibi insanlara zarar vermez ve yüzeylerde kalıntı bırakmaz.

Etkinliği, kullanımı ve işletme prosedürleri kimyasal ürünlere göre daha kolay olan UV oda sterilizasyon cihazı işletme maliyetlerinin düşmesine ve bulaş riskinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

UV Işın Nedir?

İnsan gözü 400 nm ile 700 nm arasındaki dalga boyunu görebilme yetisine sahiptir. UV ışınlar ise 100 nm ile 400 nm arasında dalga boyuna sahip ışınlardır. UV ışınların asıl kaynağı güneştir. Ultraviyole ışınlar dalga boyuna göre 3 sınıfa ayrılmaktadır.

 • UV A: 315 nm ile 400 nm arasındaki siyah renkli ultraviyole ışınlardır.

 • UV B: 280 nm ile 315 nm arasındaki ultraviyole ışınlarıdır.

 • UV C: 200 nm ile 280 nm arasındaki dalga boyuna sahip ultraviyole ışınlarıdır. Dezenfeksiyon amacıyla kullanılan ve germisidal olarak bilinen dezenfeksiyon amaçlı kullanılan antiseptik özelliğe sahip ultraviyole ışınlardır. UVC ışınları yüksek enerjisi nedeniyle her türlü patojenik mikroorganizmayı öldürme özelliğine sahiptir.

  Laboratuvar çalışmaları sonucunda mikroorganizmalar üzerindeki en etkili dalga boyu 253.7 nm’dir. Dalga boyuna göre etkinliğin değişimi UV ışık spektrumunda da görülmektedir. Dezenfeksiyon amacıyla Slyvania, Osram, Phillips, Atlantic UV lambaları kullanılmaktadır.

 

 

Ortam Dezenfeksiyonun UV Cihazların Avantajları

İşletmeler yüzeylerde dezenfeksiyon uygulamaları yapmakta iken hava dezenfeksiyonu konusunda yeni arayışlara girmişlerdir. Bu kapsamda hava dezenfeksiyonu ile ilgili olarak baz kimyasal uygulamalar bulunmaktadır. UV ortam dezenfeksiyon sisteminin kimyasal dezenfeksiyona göre avantajları;

 • UV dezenfeksiyon; hava yolu ile bulaş riskini minimize etmek için kullanılan UV lambalar ile tasarlanmış olan hava sterilizasyon cihazlarıdır. Bu sistemlerin kurulumu basittir. Oda içerisinde duvara monte edilerek kısa sürede devreye alınabilir.

 • UV hava sterilizatörünün bakım maliyeti düşüktür.

 • Doğru şekilde uygulanması ile çevreye ve insanlara zarar vermez.

 • Kimyasal dezenfeksiyon uygulamalarında yüzeylerde korozyon oluşma ihtimali vardır.

 • Kimyasal dezenfeksiyon uygulamalarında yüzeylerde kalıntı oluşurken UV ile hava sterilizasyonunda yüzeylerde kalıntı oluşmaz.

 • Patojen mikroorganizmalar üzerinde çok etkili bir yöntemdir ve fazladan bir kullanılmasına gerek kalmaz.

 • UV ışınlar mikroorganizmalar üzerinde çok hızlı olarak etki eder. Dezenfeksiyon süresi çok kısadır.

UV Ortam Sterilizatörü Kullanırken Neye Dikkat Etmeliyim

UV ışınların direkt olarak canlılar ile temasında çok ciddi sorunlar oluşmaktadır. Uzun süreli olarak deriye temasında Eriteme denilen hastalığa sebep olmakta; göze uzun süreli temas etmesi durumunda ise korneada ciddi problemlere sebep olmaktadır.

UV ışınların insan sağlığına vermiş olduğu zararlar göz önüne alındığında UV sterilizatörleri kullanırken çok dikkat edilmesi gerektiği görülmektedir. Bundan dolayı açık bir UV cihaz kullanıyorsanız mutlaka ortamdan canlıları uzaklaştırmak gerekmektedir.

Neden AEREM 19 ve AEREM 19 PRO Ortam Sterilizatörleri

Ultraviyole lambaların insan sağlığı için oluşturduğu zararlı etkileri azalmatmak için kapalı bir sistem olarak tasarlanann AEREM 19 and AEREM 19 PRO serisi UV hava sterilizatörleri ortama hiçbir şekilde UV ışını sızdırmaz. Bundan dolayı AEREM 19 and AEREM 19 PRO UV sterilizatörü canlıların bulunduğu ortamlarda rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Hava yolu ile bulaşma riski olan salgın hastalıklardan AEREM 19 and AEREM 19 PRO UV sterilizatörleri ile korunurken; çalışanların ve misafirlerinizin sağlığı için işletmelerinizde güvenle kullanabilirsiniz. Uygun çözüm ve fiyatlarımız için iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu