İletişim
Türkçe English

Toprak Kirliliği Nedenleri

...
Toprak Kirliliği Nedenleri
Toprak Kirliliği Nedenleri

Dünyada artan nüfus kaynakların azalmasına neden olmaktadır. Kaynakların azalması ile birlikte gıda temini ve üretilebilirliği çok büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı yeryüzünde oluşan kirliliği hızlı bir şekilde sınırlandırarak kullanılabilecek arazilerin verimi ve sayısını mümkün olduğunca artırmamız gerekliliğini bize göstermektedir.


Gıda ve suyun önümüzdeki senelerde en önemli konu olacağı ve suya sahip olan ülkelerin jeopolitik olarak ilerleyen zamanlarda çok avantajlı konumda olacağı bilinmektedir. Bu kapsamda en önemli konu üretime elverişli arazilerin ve suların korunması iken kullanılmayacak durumda olan arazilerin ve suların tekrardan kullanıma kazandırılmasıdır.

 

 

Toprak Kirliliği Nedir?

Katı (plastik vb gibi toprakta çözünmeyen maddeler), sıvı (atık yağ gibi çevreyi kirletici maddeler), radyoaktif atık ve diğer kirletici unsurlar tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasına toprak kirliliği denilmektedir. Toprakta meydana gelecek olumsuzluklar canlı yaşamına hızlı bir şekilde etki edebilmektedir.

Toprak kirliliği ile birlikte canlı mikroorganizmalar ve bitki örtüsünün etkilendiği gibi besin kaynaklarımız kirlenir ve toprağın kirlenmesini buna bağlı olarak tarımsal kalitenin düşmesine neden olurken toprağın ürünü verimi düşürür.

Toprak Kirliliği Nedenleri Nelerdir?

 • Yerleşim alanlarından çıkan kullanılmış atıkların ve çöplerin gelişigüzel olarak boşaltılması, kanalizasyon sularının arıtılmadan direkt olarak doğaya salınması

 • Şehirlerde kullanılan araçların egzozlarından çıkan karbonmonoksit, kükürtdioksit, kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerin hava yayılması ile canlılar tarafında solunması veya rüzgarlar vasıtasıyla başka yerlerde gitmesi yağışla toprağa inmesi nedeniyle

 • Tarımsal uygulamalarda; bilinçsiz ve aşırı olarak kullanılan tarım ilaçlarının ve suni gübrelerin kullanılması nedeniyle meydana gelen topraktaki toksik maddelerin toprakta birikmesi ve doğal ortamın kirletmesi

 • Endüstriyel atıkların kontrolsüz bir şekilde doğaya verilmesi toprak ve çevre kirliliğinin temel nedenlerini oluşturmaktadır.

 • Petrol kaynaklı kirlenmeler ise çok geniş alanlarda etkili olmakta ve topraktan uzaklaştırılması çok zor bir kirlenmedir.

Toprak Kirliliğinin Etkileri Nelerdir?

 • Toprak Verimliliğinin Azalması

  Toprak kirliliğine bağlı olarak topraktaki yaşayan bitkiler ve ekinler zarar görürler. Artan kirlilik ile birlikte bitkiler ve ekinler için gerekli mineraller ve besinler azalırken toprak verimliliği düşer ve topraklarda çoraklaşma başlar. Bilinçsiz olarak yapılan kimyasal ilaçlamalar ise toprak kirliliğinin hızlanmasına neden olur.
  Bunun yanında toprağa gömülen bakır ve kurşun gibi maddeler toprağı kirletmekte ve bıraktıkları ağır metaller tarımsal arazileri yok etmektedir.

 • Suların Kirlenmesi

  Toprağın kirlenmesi ile birlikte toprağa nüfuz eden kimyasal maddelerden dolayı su kirliliğini meydana gelmektedir. Toprağı kirleten tarımsal ve sanayi atıkları toprağı kirlettiği gibi yeraltı ve yerüstü sularına karışarak insan sağlığını tehdit etmektedir. Kimyasal ve zararlı maddelerin toprağa karışması nedeniyle su kaynaklarımızı hızlı bir şekilde kirletmektedir.

 • Canlı Sağlığına Etkileri
  Yapılan araştırmalar sonucunda 1 gram ekilebilir toprakta yaklaşık olarak 100 milyon ve bakteri yaşamaktadır. Ayrıca topraklarda çok fazla çeşitte alg ve mikroorganizmalar bulunmaktadır. Toprağa zarar veren kimyasal ve zararlı ürünler aynı zamanda toprakta yaşayan canlı ve mikroorganizmalar üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır. Zararlı atıkları toprağa atarak çevreye zarar veren bu ürünler aynı zamanda besin zincirine karışarak diğer canlıları da dolaylı olarak etkilemekte ve bazı durumlarda yok olmasına neden olmaktadır.

Toprak Kirliliğini Önleme Yolları

 • Doğru Atık Yönetimi

  Toprak kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri kullanım sonrası oluşan atıkların doğru bir şekilde yönetilmesi ile birlikte bertarafa edilememesi ve toprağa zararlı kimyasal ürünler bırakmasıdır. Yağmur suları ile toprağa geçen zararlı maddeler ilerleyen zamanlarda asit yağmurlarına neden olabilmektedir. Ayrıca yer altı sularına karışan zararlı maddeler su kirliliğine neden olmaktadır.

 • Endüstriyel Atıkların Bertarafı

  Endüstriyel tesislerden çıkan atıkların kurallara uygun ve düzgün bir şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Sanayi tesislerinde oluşan kimyasal atıklar taraftan toprak ve su kirliliği oluşumuna neden olur. Bu neden endüstriyel tesislerin su atıkları ve kimyasal atıkları düzgün bir şekilde yönetilmeli ve filtrelenmesi ile bu sorunların önüne geçilebilir.

 • Geri Dönüşüm ve Geri Kullanım

  Toprak kirliliğinin önlenmesi için izlenecek yollardan bir tanesi ise atıkların azaltılmasıdır. Bundan dolayı kullanılmış ürünlerin geri dönüşümü ve kullanımı büyük önem arz etmektedir. Yeniden kullanım ve geri dönüşüm hem çevre sorunlarını azaltırken zararları da minimize eder.

Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Biyolojik Çözümler

Çevre kirliliği küresel bir problem iken ülkemizde de bu konuda gün geçtikçe bilinç artmaktadır. Toprak kirliliğinde önemli konulardan birisi mümkün olduğunca çıkan atıkları geri dönüşüm ile kullanıma kazandırırken; oluşan kirliliği de çevreye en az zarar verecek şekilde temizlenmesidir.

Yeşil Grup Enerji sizlere BioSea biyolojik yöntemlerle toprak ve su kaynaklarında oluşan petrol ve yağ kaynaklı kirlilikte kullanabileceğiniz çevreci ve ekonomik bir çözüm sunmaktadır. BioSea biyolojik yapısından dolayı hayvan ve bitkilere hiçbir şekilde zarar vermeyen çevreci bir çözümdür. Kirlilik sorunlarını biyolojik olarak çözerken dünyaya vermiş olduğumuz zararları onarımının keyfini sürün.

İletişim Formu