İletişim
Türkçe English

UV-C (Ultraviyole) Işık İle Dezenfeksiyon

...
UV-C (Ultraviyole) Işık İle Dezenfeksiyon
UV-C (Ultraviyole) Işık İle Dezenfeksiyon

Dünyada nüfus artışının hızlanması ile birlikte yoğun şehir hayatında yaşayan insanlar; buna bağlı olarak hayatlarının büyük kısmını küçük alanlarda yaşayarak devam ettirmek mecburiyetinde kalmıştır. Toplum ve üretim yoğunluğundaki artışın getirmiş olduğu en büyük sorunlardan birisi de ne yazık solunan havanın kalitesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hava Sterilizasyonu Neden Önemlidir?


Kalabalıklaşan şehirlerde üretimin ve tüketimin artmasından dolayı hava kalitesinde çok ciddi düşüşler yaşanırken; diğer taraftan dünyamızı esir alan salgın hastalıklarla havanın sterilizasyonu daha büyük önem arz etmektedir. Yapılan araştırmalara göre hapşırma, öksürme hatta konuşmalarla insanların ağzından çıkan mikro damlacıkların içindeki virüslerin ve bakterilerin havada 3 ile 4 saat arasında asılı kaldığı kanıtlanmıştır.

Dünyada artan salgın hastalıklar hava yoluyla insanlarda yayılırken en önemli konu hava sterilizasyonunun sağlıklı bir şekilde yapılmasıdır. İşletmeler müşterileri ve kendileri için yüzey sterilizasyonunu yaptırırken; insan sirkülasyonun çok olduğu yerlerde hava sterilizasyonu konusunda sorunlar yaşayabilmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda UV cihazları pazardaki kullanım payını arttırmaktadır.

Yeşil Grup Enerji olarak işletmelerdeki bu sorunları ultraviyole ışın kullanılarak çalışan ortam dezenfeksiyon cihazı ile çözümüne yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.


Ultraviyole Işın Nedir?


Ultraviyole ışınlar gama, mikrodalga ışınlar gibi elektromanyetik radyasyonlardan biridir ve bu radyasyonların asıl kaynağı güneştir. Ultraviyole (mor ötesi ışınlar) çıplak gözle göremediğimiz dalga boyu çok kısa olan ışınlardır. İnsan gözü 400nm ile 700nm arasındaki dalga boylarını görebilmekteyken; UV ışınların dalga boyu ise 100nm ile 400nm arasındadır. Ultraviyole ışınlar ise dalga boylarına göre 3 farklı gruba ayrılmaktadır.

 • UVA (uzun UV, longwave UV, siyah ışık; 315-400 nm): Uzun dalga boyuna sahip UV ışınlardır. Kullanım alanları genel olarak medikal fototerapi ve bazı deri hastalıkları, yenidoğan fototerapisi, matbaa uygulamaları, pozlama floresanları, solaryum UVA pozlama ampulleri, takma diş tedavisi gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.

 • UVB (ortaUV, mediumwave UV; 280-315 nm): Orta uzunluktaki dalga boyuna sahip UV ışınlarıdır. Kullanım alanları genel olarak medikal fototerapi ve bazı deri hastalıkları, D vitamini tedavisi ve bazı matbaa uygulamalarında kullanılmaktadır.

 • UVC (kısaUV, shortwave UV, germisidal UV; 200-280 nm): Ultraviyole ışık ile dezenfeksiyon için genellikle dalga boyu kısa olan UV-C ışıklar (germicidial olarak bilinen antiseptik özelliği olan UV ışını) kullanılır. UV-C ışık, kısa dalga boyu ve yüksek enerjisi nedeniyle her çeşit mikroorganizmayı öldürebilir. Ultraviyole ışınının en efektif antimikrobik etkinliği 250-260 nm (253.7 nm) dalga boyundadır. Bu dalga boyu, DNA tarafından en etkin şekilde absorbe edilen dalga boyudur.


Ultraviyole Sistemlerin Avantajları


UV-C ışık ile dezenfeksiyonun kimyasal yolla yapılan sterilizasyona göre avantajları;

 • UV hava dezenfeksiyon cihazının uygulaması basittir. Sterilizasyon armatürleri duvara monte edilebilir.

 • UV-C ışık ile dezenfeksiyon çevreye herhangi bir zarar vermez. Herhangi bir kimyasal kullanılmadan dezenfeksiyon yapar.

 • UV dezenfeksiyon sistemleri birçok mikroorganizma üzerinde etkilidir. Dezenfeksiyon kabiliyeti yüksektir.

 • UV sistemlerin genel olarak dezenfeksiyon süresi kısadır. Işık şiddeti ve süresine bağlı olmakla beraber genelde 10 saniye civarında etki eder. Kimyasal dezenfeksiyona göre daha hızlı çalışması nedeniyle büyük tanklara ihtiyacı yoktur.

 • UV ışınlar kullanılan yüzeylerde kalıcı değildir. Bundan dolayı UV hava dezenfeksiyon cihazı kullanıldıktan sonra işletmeye herhangi bir zarar vermemektedir.

 • Ortamda veya yüzeylerde yan ürün ve kalıntı bırakmaz.

 • Ultraviyole ile hava sterilizasyonu kimyasal ürünler gibi korozyon oluşturacak maddeler bulundurmaz.

 • UV hava dezenfeksiyon sisteminin işletmesi basit ve bakım maliyeti düşüktür.

UV-C Hava Sterilizasyon Kullanım Şekilleri

 • Hava Sterilizasyonu: UV ışınlar ortam havasını dezenfekte etmek için kullanılırlar. Burada önemli olan UV ışınların insanlara temas etmesini engellemektir. Uygulanacak alan sınırlandırılarak etkinliği arttırılabilir.
  Ultraviyole ile hava sterilizasyonunda farklı uygulama tipleri olmakla birlikte filtresiz bir sistem kullanılıyorsa uygulanan bölümden UV dezenfeksiyon cihazının çalıştığı süre boyunca insanlardan izole etmek gerekir. İnsanların bulunduğu alanlarda ise filtreli ve UV ışınları dışarı sızdırmayan insan sağlığı için risk oluşturmayacak ekipmanlar da kullanılmalıdır.
  UV lambalar havada kötü kokuya neden olan bakterileri ortadan kaldırarak ortamdaki koku problemini çözebilir.
 • Su Sterilizasyonu: Su dezenfeksiyonunda UV sistemler uygulandığında planktonik alglerin yanı sıra zararlı patajonlere karşı çok başarılı sonuçlar alınmış bir yöntem olmakla beraber verimliliği ve kullanımının basitliği tercih nedeni olmuştur. UV bir ışın olduğu için suda kalıcılığı olmayıp insan sağlığı için herhangi bir zararı bulunmamaktadır.

 • Yüzey Sterilizasyonu: UV ışınlar sterilizasyon amaçlı olarak yüzeylere direkt olarak uygulanabilmektedir. UV-C ışınları mikroorganizmalar için en etkili dalga boyudur. Yüzey sterilizasyonu yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan birisi sterilizasyon süreci boyunca UV ışınların insanlara zarar vermeyecek şekilde çevre önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu ışınlar genelde hastane, gıda üretim merkezleri gibi yüzeylerde sterilizasyonun yapılması gereken yerlerde kullanılabilir.

 • Alet ve Ekipman Sterilizasyonu: Ultraviyole ışınlar ile genellikle ameliyat alet ve ekipmanlarının dezenfeksiyonu için kullanılan bu yöntem günlük hayatta sterilizasyon istenen ekipmanlar için de kullanılabilir.

UV-C Hava Sterilizasyon Kullanım Alanları

Hava dezenfeksiyon cihazları;

 • Hastane, kliniklerdeki; hasta bekleme salonları, yatakhaneleri, yoğun bakım odaları, ameliyathane gibi sterilizasyon istenen bölümlerde kullanılabilir. Ayrıca ameliyat ekipman ve aletlerinde yüzey sterilizasyonu amaçlı kullanılabilir.

 • Gıda sektöründe çok geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Bunların başında kırmızı et, beyaz et, ve mamül üretim alanları bulunmaktadır. Ayrıca peynircilik ve süt üretim yapan fabrikalarda mamül üretim ve diğer bölümlerinde kullanılmaktadır.

 • Ambalaj malzemesi üretimi yapan fabrikalarda paketleme alanlarında, konveyör bantlarında ve gibi yerlerde kullanılmaktadır.

 • İlaç fabrikalarının üretim ve depolama alanlarında uygulaması yapılmaktadır.

 • Yemek Üretim fabrikaları, et kombinaları depolama alanda uygulanmaktadır.

 • Restoran, Yemekhane, Kantin insan sirkülasyonun çok olduğu yerlerde kullanılabilir.

 • Kapalı Gösteri Alanları, Otel, AVM ,Okul, Üniversite, Ofis gibi yerlerde hem insan sirkülasyonun çok olduğu hem de ortak havalandırma sistemi olan yerlerde sistemdeki kötü koku ve dezenfeksiyonu için kullanılmaktadır.

UV-C Işık Mikroorganizmaları Nasıl Yok Eder?

Sterlizasyon amacıyla kullanılan UV lambalar; yaymış oldukları UV ışınlar canlı mikroorganizmaların DNA’larınca absorbe edilir. Hücre tarafından absorbe edilen UV ışınları hücrelerin içindeki Timin bazları ile kovalent bağ oluşturur ve bu şekilde Timin dimerleri ortaya çıkar. Meydana gelen bu dimerler ultraviyole ışınların hücresel hasarının temelini oluşturur. Ultraviyole ışınlar nedeniyle hasar almış bu dimerler DNA iplikçilerinde katlanmaya neden olur ve bu şekilde DNA’nın helezonik yapısı bozulmuş olur.

Oluşan bu hasar, hücrenin bölünme öncesinde kendi benzeri DNA dizinini oluşturmasını güçleştirir, işlenmesini ve aktif hale gelmesini engeller. Gen diziliminin yapılışı bitse bile çoğalma yeteneği olmayan mutant hücreler meydana gelir. Timin dimerleri hücrelerde yaşamsal fonksiyonun olduğu genlerde görülmektedir.

Timin dimerlerindeki bu bozulmalarla hücre aktivasyonları sınırlandırılmıştır. Kısa dalga boylu ultraviyole ışınları (UV-C ışınlar) virüs ve bakteriler üzerindeki öldürücü etkisi kaynağın birim alanda yaymış olduğu enerji ve organizmanın maruz kaldığı süre ile orantılıdır.


UV-C Işık Ne Kadar Sürede Etki Eder?


Hava sterilizasyon sistemleri içindeki UV radyasyonun germicidal etkisi maruz kalınan süreye ve etkinliğine bağlıdır. Ultraviyole ışının ışıma süresi veya şiddeti arttıkça (gerilimin yükselmesi veya ultraviyole ışık kaynağına yakınlık) ölen vejetatif hücre sayısı da artar.

Ultraviyole ışık kaynağından belirli alana verilmiş olan enerji mikrowatt (μW) olarak ölçülür. Mikroorganizmaların aktivasyonun engellenmesi için, gerekli enerji Ultraviyole ışınının şiddeti ve süresinin çarpımı ile hesaplanır (μW. saniye/cm2). Mikroorganizmanın aktivasyonun engellenmesi için gerekli enerji mikroorganizmaların tür ve yapısına göre değişiklik göstermektedir.


UV-Işık Canlılara Zarar Verir Mi?


UV ışık, yoğun ve uzun süreli temas sonucu insan derisinde Eriteme neden olmakta ve deri kanseri başlangıcına yol açabilmektedir. Ayrıca, Ultraviyole lambalarıyla direkt göz teması retinada ciddi hasarlara neden olabilmektedir. Söz konusu yan etkileri nedeniyle UV radyasyon sadece bazı özel durumlarda bir sterilizasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Ortam içinde sterilizasyon amacıyla kullanılan sterilizasyon armatürlerinde sızdırmamazlık özelliği bunun için çok önemlidir.


Neden UV Hava Dezenfeksiyon Cihazı Kullanmalıyım?

İşletmeler çalışan ve müşterilerinin sağlığı için yüzey sterilizasyonu yapmasına rağmen; insan yoğunluğunun veya sirkülasyonun çok olduğu yerlerde havada askıda kalan mikroorganizmalar için bir çözüm bulamamaktalar. Ultraviyole sterilizasyon armatürleri ile havada askıda kalan insan sağlığına zararlı mikroorganizmaları UV hava sterilizasyon cihazları ile tamamen ortadan kaldırmak artık mümkün! Ultraviyole sterilizasyon sistemleri oda içerisinde monte edilerek ortamınız daha steril bir hale gelecektir.

Ultraviyole ışınlar insan derisine uzun süreli temasında sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Kapalı olmayan UV hava dezenfeksiyon sistemlerinin uygulamasında yapılabilecek yanlışlıkların önüne geçmek için özel olarak tasarlanan sterilizasyon armatürü kullanımı hem daha basit hem de daha sağlıklı bir ortam sağlamaktadır. Bundan dolayı sterilizasyon armatürlerinde en önemli konu sızdırmamazlıktır. Sizlere sunmuş olduğumuz bu hizmetin diğer ürünlerden en büyük farkı;

 • Kapalı bir sistemdir ve ortama UV ışınlarını sızdırmaz.

 • Uygulama sırasında herhangi bir şekilde ortamdan insanları uzaklaştırmanıza gerek kalmaz. Siz ofisinizde işlerinizi hallederken bile çalışmaya devam edebilir.

 • UV ışınlarını dış ortama sızmadığı için insan sağlığına herhangi bir zararı yoktur.

 • Portatif, kurulumu kolaydır. İstenilen zamanda istenilen yerde çalıştırma imkanı vardır.

 

İletişim Formu